Nơi tui viết chuyện đời

Sooner better than later

Bài blog đầu tiên với hugo

Posted at — Jul 15, 2019

Bài này là bài đầu tiên của blog mình. Bài này được viết trên markdown and generate by Hugo with ezhil theme (có custom vài thứ linh tinh phù hợp với mình). Chỉnh sử nên mình clone ra 1 theme cho mình ở https://github.com/khanhkid/hugo_khanhkid.github.io/tree/master/themes/ezhil-customize

Sắp tới mình sẽ move blog của mình qua đây.

Info blog của mình nằm ở phần old blog.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog cá nhân của mình

Khánh Kid