Nơi tui viết chuyện đời

Sooner better than later

Tôi học Vim

Posted at — Jul 17, 2019

OVERVIEW

Ngẫm cuộc đời chắc sẽ gắn bó với Linux cũng nhiều nên thôi nay mình tìm hiểu và học về Vim. Đó giờ thường dùng nhất vẫn là Nano mà cũng có nhiều bất tiện vì Nano không phải là default của Linux nên lần nào connect lên là phải cài thêm.

Ngồi nghĩ thôi chi bằng ngồi học Vim để cập nhật theo thời đại vậy.

Vim thì mình follow theo vimtutor nếu bạn nào hứng thú thì có thể gõ lệnh này trên command line sẽ ra hướng dẫn chi tiết.

VÀO PHẦN CHÍNH

BASIC

 1. Nhấn Esc để trở về Normal mode
 2. Về cách di chuyển cursor (thường thì mình dùng mấy phím mũi tên nhiều hơn)

  h (left) j (down) k (up) l (right)
 3. Chỉnh sửa

  i - chỉnh sửa tại vị trí cursor
  A - chuyển qua mode chỉnh sửa và di chuyển cursor đến Endline
  v - chọn 1 vùng văn bản
      d -> cut -> p để dán ra
      y -> copy -> p để dán ra
      :w [filename] -> ghi ra file mới
      :r -> dán ra vị trí cursor
 4. Cách lưu sau khi chỉnh sữa

  <ESC> + :q!  <ENTER> to trash all changes.
  <ESC> + :wq  <ENTER> to save the changes.
  :w [name] ghi vùng chọn hoặc file thành tên file khác
 5. Undo and Redo

  u - Undo last action
  U - Undo tất cả thai đổi trên dòng
  Ctrl + r - Redo

EDITOR

Quy tắc chung thường là [operator] [num] [motion]

operator: thường là các hàm vd d là delete

num: số lượng motion

motion là chuyển động của cursor VD: w word, $ endline

Di chuyển cursor

  e - Di chuyển đến cuối từ
  b - Di chuyển đến đầu từ (lùi lại)
  w - Di chuyển đến đầu từ (tiến lên)
  0(zero) - Di chuyển đến đầu dòng
  G - Di chuyển đến cuối file
  gg - Di chuyển đến đầu file
  L - Di chuyển đến cuối screen
  :59 hoặc 59G - Di chuyển đến dòng 59
  20 - Di chuyển đến cột 20
  % - Di chuyển đến các ngoặc trong dòng
  [[ - Nhảy đến nơi bắt đầu function
  [{ - Nhảy đến nơi bắt đầu block

  Ctrl + G - hiển thị location và file status    

Thêm [num] ở đầu để thực hiện số lượng motion

EX:

  3e - Di chuyển đến cuối từ 3
  2b - Di chuyển đến đầu từ 2 (lùi lại)
  4w - Di chuyển đến đầu từ 4 (tiến lên)

Xoá

Di chuyển Cursor đến nơi cần xoá

Character

  x - xoá 1 ký tự 

  dw - Delete word và next character
  de - Delete just word 
  d$ - Delete từ cursor đến end line
  d [num] [e|w|$] - số lượng muốn delete 

  dd - xoá dòng

  c [num] [e|w|$] deletes the word and places you in Insert mode

Cut, copy & paste

  y - Copy phần text đã chọn vào clipboard
  p - Paste content
  dd - Cut dòng hiện tại
  yw - Copy word
  yy - Copy dòng hiện tại
  y$ - Copy đến cuối dòng
  D - Copy tới cuối file

Di chuyển cursor và thông tin file

  Ctrl + G : hiển thị location và file status
  G: di chuyển cursor to end line file
  gg: di chuyển cursor to start file

Tìm kiếm - Searching

  /word - Tìm kiếm "word" từ trên xuống dưới
  ?word - Tìm kiếm "word" từ dưới lên trên
  * - Tìm kiếm từ con trỏ
  /\cstring - Tìm "String" cả chữ hoa lẫn chữ thường
  /jo[ha]n - Tìm "john" và "joan"
  /< the - Tìm từ bắt đầu bằng the ví dụ: theatre or then
  /the> - Tìm từ kết thúc bằng the ví dụ: breathe

      n - nhảy đến vị trí tiếp theo - FORWARD
      N - nhảy ngược lại vị trí trước đó - BACKWARD
      CTRL + [O|I]: Nhảy để vị trí con trỏ trước hoặc sau đó

  Thay thế (substitution) 
  :s/old/new - Thay thế old thành new trên DÒNG cursor đang đứng
  :s/old/new/g - Thay thế TẤT CẢ old thành new trên DÒNG cursor đang đứng
  :%s/old/new/g - Thay thế TẤT CẢ old thành new trong file
  :%s/old/new/gc - Hỏi xác nhận mỗi lần     

Thực thi Command trong VIM

  :![command]: chạy hàm command khi trong giao diện vim
      :!ls 
      :!pwd

SUMMARY

Tổng hợp cơ bản những về những hàm mình thấy hữu ích trong Vim và theo vimtutor. Nếu các muốn nâng cao hơn thì có thể vào trực tiếp vimtutor để xem nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

comments powered by Disqus